LIVE!


Pesintä alkanut, striimi käynnissä. Katkeilee toisinaan.

keskiviikko 29. toukokuuta 2024

Poikue on menehtynyt - The brood has died

Koko poikue on menehtynyt. Eilen illalla kaksi poikasta vielä liikkui, tänään ei enää yksikään.

Tämä on Pönttökameran 24. vuosi, eikä koskaan aiemmin ole sattunut mitään vastaavaa. On enemmän sääntö kuin poikkeus, että osa poikasista kuolee. Joskus on yhdeksän munan poikueesta päässyt lentokykyisiksi vain kaksi tai kolme, mutta koko poikue on kuollut vain kerran aiemmin ja se johtui siitä, että emo katosi heti kuoriutumisen jälkeen. Silloin poikaset kuolivat nälkään.

Harvemmin on myöskään kuollut useita poikasia saman päivän aikana. 

En keksi muuta syytä kuin joku tauti tai myrkky. Pesän pehmusteena on todennäköisesti koiran karvaa. Jos koiralla on ollut punkkipanta, tai se on saanut Stronghold tms. lloishäätökäsittelyn, näitä tehoaineita on voinut päätyä karvojen mukana pesään ja ne voivat olla myrkyllisiä poikasille, mutta eivät aikuisille linnuille.

Jostain lähiseudun pihalta on voinut pesämateriaalien mukana tulla torjunta-aineita, hyönteismyrkkyjä tms. 

Nämä toki pelkkää arviailua.

Tapaus on sen verran outo, että päätin lähettää koko poikueen Elintarvikevirastoon tukittavaksi. Näitä villieläinnäytteitä ottava mielellään vastaan tutkittavaksi, koska niiden avulla voidaan selvittää luonnon kokonaistilaa ja juuri tämän tyyppiset tapaukset voivat olla hyödyllisiä tutkimuskohteita. Jos ottavat asian tutkittavakseen, lähettävät aikanaan raportin, jossa tutkimustulokset kerrotaan. Jos saan luvan, julkaisen raportin täällä.

The entire brood has perished. Last night, two nestlings were still moving, but today, not a single one is alive.

This is the 24th year of my Nest Box Camera, and nothing like this has ever happened before. It is more the rule than the exception that some of the nestlings die. Sometimes, out of a brood of nine eggs, only two or three reach fledging, but an entire brood has only died once before, and that was because the mother disappeared immediately after hatching. In that case, the nestlings died of starvation.

It is also rare for several nestlings to die on the same day.

I can't think of any other reason than some disease or poison. The nest lining is likely made of dog hair. 

If the dog had a tick collar or received Stronghold or a similar parasitic treatment, these active substances might have ended up in the nest with the hair and could be toxic to the nestlings, but not to the adult birds.

Pesticides, insecticides, or similar substances might have come into the nest with the nesting materials from some nearby yard.

Of course, this is all just speculation.

The case is so unusual that I decided to send the entire brood to the Finnish Food Authority for examination. They are happy to accept wildlife samples for study, as these can help determine the overall state of nature, and cases like this can be useful research subjects. If they decide to investigate, they will eventually send a report detailing the research results. If I get permission, I will publish the report here.

Ei kommentteja: