LIVE!


Pesintä alkanut, striimi käynnissä. Katkeilee toisinaan.

sunnuntai 18. kesäkuuta 2023

Tiaispariskunta, ja sieppo taas eksyksissä - The pair of great tits and the flycatcher is lost again

Talitiaispariskunta kävi aamulla pöntössä. Kovasti näyttää pesäpaikan tarkastelulta, saa sitten nähdä, johtaako se mihinkään.

The pair of great tits visited the nesting box in the morning. It seems like a thorough inspection of the nesting site, but we'll have to wait and see if it leads to anything.


Naaraskirjosieppo jäi taas jumiin, mutta löysi (sattumalta) tien ulos kuitenkin jo kymmenessä minuutissa. Kumma juttu, vaikka liikehti aivan lentoaukon edessä, ei löytänyt sitä.

The female pied flycatcher got stuck again, but (by chance) managed to find her way out within ten minutes. Strange thing is, even though she was moving right in front of the flight hole, she couldn't locate it.


Videolla tiaisten käynti ja siepon sekoilu.

On the video, you can see the visit of the great tits and the confusion of the flycatcher.perjantai 16. kesäkuuta 2023

Kirjosieppo ansassa? - Pied Flycatcher trapped?

Kirjosieppo naaras kävi pöntössä aamulla. Se ei tarkastelisi tyhjiä pönttöjä, mikäli sillä olisi jo pesä jossain, eli tämä yksilö saattaa olla etsimässä pesäkoloa.

The female Pied Flycatcher visited the nest box in the morning. It wouldn't be inspecting empty nest boxes if it already had a nest somewhere, so this individual may be searching for a place to nest.


Se ei kuitenkaan löytänyt ulos pöntöstä, vaan jäi tunniksi satimeen. Se hyppäsi toistamiseen pöntön kattoon kameran viereen, missä myös valoikkunat ovat ja ilmeisesti kuvitteli pääsevänsä sieltä ulos, koska päivänvalo tulee sieltä sisään.Ennen töihin lähtöä kävin raottamassa etuseinän alinta lautaa, jotta se pääsisi ulos. 

Pöntössä käyneet tali-, sini- ja kuusitiaiset eivät ole tehneet samaa, vaan ovat löytäneet ulos ensiyrittämällä. Eivätkä pöntössä aiemmin käyneet kirjosiepot. Viime viikolla kirjosieppo koiras jäi samalla tavalla jumiin, mutta löysi kuitenkin lopulta ulos. 

Joskus kysytään, miten älykkäitä linnut ovat. Jotkut linnut, kuten varislinnut ja papukaijat, ovat hyvinkin äkykkäitä, mutta nämä pikkulinnut eivät ole. Ei nyt pitäisi olla vaikeaa löytää pöntöstä aukkoa, mistä on hetki sitten tullut sisään, mutta ilmeisesti vaisto sanovat, että "mene valoa kohti", eikä tuo muuta osannut tehdä. Jotenkin aiempien vuosien pesinnöistä muodostunut sellainen mielikuva, että tiaiset ovat älykkäämpiä kuin kirjosiepot, mutta se on vain mutua.

Vastaavan tilanteen estämiseksi pönttöön on nyt asennettu kirkas muovilevy kattokameran viereen, jotta sinne ei lintu pääse. Ehkä tämä autaa niitä tajuamaan, että sitä kautta ei todellakaan pääse ulos, vaan aukko on ihan siinä vieressä.

However, it didn't find a way out of the nest box and got trapped for an hour. It jumped again and again onto the roof of the box, next to the camera where the light windows are, apparently thinking it could escape from there because daylight was coming in through them.


Before leaving for work, I opened the bottom board of the front wall slightly so that it could get out.

The Great Tits, Blue Tits, and Coal Tits that have visited the nest box haven't done the same; they have found their way out on the first try. Even the Pied Flycatchers that have visited the box before haven't had this issue. Last week, a male Pied Flycatcher got stuck in the same way but eventually found its way out.

Sometimes people ask how intelligent birds are. Some birds, such as crows, ravens, and parrots, are quite intelligent, but these small birds are not. It shouldn't be difficult for them to find the opening in the nest box through which they entered just a moment ago, but apparently, their instincts tell them to "go towards the light," and that's all they know to do. Based on previous breeding seasons, I have formed the impression that tits are smarter than flycatchers, but it's just speculation.

To prevent a similar situation, a clear plastic plate has now been installed next to the camera on the roof, so the bird cannot access it. Hopefully, this will help them realize that they definitely can't exit through there, and the actual opening is right next to it.


perjantai 9. kesäkuuta 2023

Uteliaita riittää - Curious birds

 Pönttöä käyty tutkimassa tänäänkin. Kameraa on ennenkin käytetty pysähdyspaikkana, tänään kaksi kertaa talitiaisen ja kerran kirjosiepon toimesta.

The birdhouse has been explored again today. The camera has been used as a stopping point before, twice today by the great tit and once by the pied flycatcher.


torstai 8. kesäkuuta 2023

Talitiainen - Great Tit

Talitiainen kävi ainakin kolme kertaa ja näytti siltä, että kyseessä olisi ollut pariskunta. 

The titmouse visited at least three times and it looked like it was a couple.


Pesäpaikkaa saattavat tässä vaiheessa hakea ensimmäistä pesintää aloittelevat, tai todennäköisemmin sellaiset parit, joiden ensimmäinen yritys on epäonnistunut.

Kirjosieppokin kävi kerran aukolla, mutta ei mennyt sisälle.

The nest site may now be sought by first-timers, or more likely by pairs whose first attempt has failed.

A pied flycatcher also visited the opening once but did not go inside.keskiviikko 7. kesäkuuta 2023

Kirjosieppo kävi - European pied flycatcher

Sieppokoiras karoittaa tyhjiä pönttöjä. Naarasta ei ole näkynyt, mutta jos sellainen löytyy, tämä koiras varmaankin esittelee tämän pesäpaikan naaraalle.

A pied flycatcher visited the box. No female was seen, but if one is found, this male will probably present this nesting site to the female.

tiistai 6. kesäkuuta 2023

Viimeiset kaksi poikasta lähtivät, pönttö puhdistettu - Last two chicks fledged, birdhouse cleaned

Viimeiset kaksi poikasta lähtivät tänään klo  7:55:31 ja 8:05:17. Pönttö on nyt tyhjä, puhdistettu ja odottaa uutta pesintää. Kesä on vasta alussa ja on aivan mahdollista, että kirjosieppo voisi vasta aloittaa pesinnän. Tiaisetkin voivat pesiä toistamiseen. 

Videolla poikasten lähdöt.

The last two chicks left today at 7:55:31 and 8:05:17. The box is now empty, cleaned, and waiting for another nesting. Summer is just beginning and it is quite possible that an European pied flycatcher could be just starting to nest. Tits could also nest for a second time. 

Here is a video of the chicks leaving.

Tässä näkyy ampiainen, jota emo oli tuomassa poikaselle, joka olikin jo lähtenyt. En ole tiennyt, että talitiaiset voivat syödä ampiaisia. Niitä on on tuotu poikasten ruoaksi ennenkin.

Here you can see a wasp that the mom was bringing to the chick, which had already left. I didn't know that Great Tit can eat wasps.


Pönttö aukeaa kätevästi etupuolelta, eikä sitä tarvitse irrottaa seinästä huoltoa varten.

The box opens conveniently from the front and does not need to be removed from the wall for maintenance.


Pesä on karun näköinen; kaksi kuollutta poikasta päällä, niiden alla oli vielä yksi. Ensimmäisenä kuollutta ei löytynyt. 

The nest is ugly; two dead chicks on top, with another one underneath. The first one to die was not found.


Pesän ja pohjan välissä oli jotain toukkia.

There were some larvae between the nest and the bottom.


Tikan pesäkin löytyi. Se on ihan näköetäisyyden päässä kamerapöntöstä, aidan takana metsän puolelle, lahossa koivussa. Matkaa n. 40 metriä. Poikaset paljastaa huudollaan sen pitkän matkan päähän, nyt se kuului hyvin pihalle saakka.

Kiitos kaikille katsojille, ehkä päätään vielä seuraamaan toista pesintää. Ensi kesäksi on suunnitteilla porttilaskuri lentoaukolle, jolka automaattisesti laskee kaikki pöptössä käynnit. 

The woodpecker's nest was found. It's just within sight of the camera box, behind the fence in the woods, in a decaying birch tree. It's about 40 meters away. The chicks reveal it with their voice, it could be heard well into the yard.

Thank you to all who watched, maybe we will have another nesting soon, maybe not until next summer. Next summer we will have a gate counter in the box, which will automatically count all visits of birds.

Yhteenveto pesinnästä:
 • 09.04.2023 - pesänrakennus alkoi
 • 24.04.2023 - ensimmäinen muna
 • 30.04.2023 - seitsemän munaa
 • 01.05.2023 - haudonta alkaa
 • 15.05.2023 - viisi poikasta kuoriutui
 • 16.05.2023 - viimeiset kaksi poikasta kuoriutuivat
 • 03.06.2023 - kaksi poikasta menehtyy (yksi menehtynyt jo aiemmin)
 • 04.06.2023 - yksi poikanen menehtyy
 • 05.06.2023 - yksi poikanen lähti pesästä
 • 06.06.2023 - kaksi poikastä lähti pesästä, pesintä päättynyt
Kesto:
 • Pesintä kesti 58 päivää
 • Haudonta kesti 14 päivää
 • Pesäpoikasaika 22 päivää

Summary of nesting:
 • 09.04.2023 - nest building started
 • 24.04.2023 - first egg
 • 30.04.2023 - seven eggs
 • 01.05.2023 - incubating begins
 • 15.05.2023 - five chicks hatched
 • 16.05.2023 - last two chicks hatched
 • 03.06.2023 - two chicks die (one died earlier)
 • 04.06.2023 - one chick dies
 • 05.06.2023 - one chick left the nest
 • 06.06.2023 - two chicks fledged, nesting completed
Duration:
 • Nesting lasted 58 days
 • Incubation lasted 14 days
 • Hatching time 22 days

maanantai 5. kesäkuuta 2023

Yksi lensi pesästä, kaksi jäi - One flew the nest, two stayed

For all English-speaking viewers, the texts will also be in English. I am lazy and translate the texts using DeepL and then correct the small errors. The result look's pretty good.

Yksi kolmesta elossa olevasta poikasesta lähti tänään pesästä klo 14:25:51, kaksi muuta jäi vielä. Lähtijä oli täysin lentokykyinen, mikä nähdään kuvastakin, ja lopussa olevasta vidosta paremmin.

One of the three surviving chicks left the nest today at 14:25:51, the other two still remain. The fledgling was fully capable of flight, as you can see in the picture, and better in the video at the end.


Tarkkasilmäinen katsoja huomasi jotain outoa eilen puolen yön molemmin puolin. Yksi poikasista näytti oksentavan. En ole nähnyt sellaista koskaan aiemmin, mutta eipä ole aiemmin ollut näin tarkkoja kameroitakaan. 

A keen-sighted observer noticed something strange yesterday at midnight on both sides of the night. One of the chicks seemed to be vomiting. I've never seen anything like it before, but I've never had cameras this sharp before either.


Pöllöt oksentavat kaiken sulamattoman ruoan, mutta pikkulintujen en ole kuullut sellaista tekevät. Oksennuspallot näyttävä hyönteisten osilta, mutta kuva on liian epäselvä. Tästäkin videolla lisää. 

Videon alussa vielä uusintana eilisiltainen emon hepulikohtaus ja poistuminen pöntöstä, nyt keskeytymättömällä kattokameran kuvalla. Näyttää siltä, että poikanen on huitassut emoa siivellä kahteen kertaan ja koska pöntössä on jo pimeää, emo ei ole nähnyt mitä tapahtuu vaan on säikähtänyt ja paennut. Kun joku välillä kysyy, näkeekö lintu pimeänäkökameran infrapunavalon. Vastaus on ilmeinen, ei näe. Jos näkisi, emo näkisi missä lentoaukko on eikä puokkoilisi päin seiniä yrittäessään ulos.

Kaksi poikasta jäivät siis vielä yöksi. Yleensä emot ruokkivat pesään jäänyttä poikasta vielä vuorokauden verran, jos muut ovat jo lähteneet. Nyt kun yksi lähti ja muut jäivät, en tiedä miten tilanne etenee. Luultavasti nämä kuitenkin lähtevät jo huomenna.

Videolla hepulikohtaus, kaksi oksennusta, pesästä lähtö, hyönteisen pyydystys yritys ja nukkumista.

Owls will vomit all indigestible food, but I have not heard of small birds doing so. The vomit balls look like insect parts, but the picture is too blurry. More on this in the video. 

At the beginning of the video, a replay of last night's moms strange behavior and exit from the nest box, now with uninterrupted rooftop camera footage. It seems that the chick has flapped her with the wing twice and since it is already dark in the box, she has not seen what is happening and has got scared and fled. When someone occasionally asks if the bird can see the infrared light from the night wision camera, the answer is obvious: no. If it did, the bird would see where the hole was and not be flying at the walls trying to get out.

So the two chicks stayed for the night. Usually, the parents will feed the chick left in the nest for another day or so if the others have already left. Now that one left and the others stayed, I don't know how the situation will progress. However, those two will probably leave tomorrow.

The video shows the strange episode of last night, two vomits, one chick leaving the nest, an attempt to catch an insect, and sleeping.sunnuntai 4. kesäkuuta 2023

Kolme poikasta jäljellä

Niin kuin eilen saattoi epäillä, yksi poikanen menehtyi jälleen yöllä, tai myöhän illalla. Tässä kuvassa ylimpänä.


Loput kolme sentään vaikuttavat hyvin tasaväkisiltä. Huomenna tulee täyteen 21 pesäpoikaspäivää, mikä on periaatteessa pisin aika, minkä talitiaisen poikasten pitäisi viettää pesässä. Vaikka nuo tuskin ovat niitä määritelmiä lukeneet, uskon kuitenkin, että ne lähtevät huomenna. Alkavat olla ja hyvin valmiin oloisia.

Päivän videolla näyte siitä, miten poikanen lennähtää aukolle katsomaan maailmaa. Jossain on sanottu, että pöntöt pitää rakentaa karkeasta laudasta, jotta poikaset pääsevät kiipeämään aukolle. No, ei tarvitse, koska eivät kipeä, ne lentävät. Tervapääskyillä asia on toisin, ne kiipeävät.

Videolla myös kummallinen tapahtuma illlalta, kun poikue ja emo olivat jo nukkumassa. Ensin yksi poikasista siirtyy sivuun, aivan sivukameran eteen. Sitten se häärää jotain, jonka jälkeen emo saa jonkun hepulin ja syöksyy pöntöstä ulos. Poikanen siirtyi myöhemmin takaisin muiden luo, mutta emo taisi jäädä täksi yöksi ulos. Ei ole lainkaan tavatonta tässä vaiheessa pesintää, että emo ei enää nuku pöntössä.
lauantai 3. kesäkuuta 2023

Kaksi poikasta menehtyi

Poikasista kaksi menehtyi viime yönä, ilman mitään näkyvää syytä. Tässä kuva klo 4:50, jossa näkyy vielä kuusi poikasta.


Klo 6:00 enää viisi, joista kuvassa alimmainen ei näytä enää terveeltä.


Aamuun menessä se oli liikkumattomana pesän pohjalla, kuvassa ylhäällä vasemmalla.


Päivän videolla poikaset käyvät useita kertoja lentoaukolla. Yksi poikanen näytti päivän mittaan muita vaisummalta. Saa nähdä, onko se aamulla enää elossa.


Videon lopussa nähdään emon kaivavan pesän pohjalta jotain. Se tekee sitä usein muutenkin, mutta nyt se tekee kuolleelle poikaselle jotain. Ikään kuin haluaisi siirtää, tai syödä sitä. En tiedä. 


torstai 1. kesäkuuta 2023

Siipien treenausta ja kurkistuksia pöntöstä ulos

Tänään on treenattu siipiä ja varovasti kurkistettu pöntöstä ulos. 


Poikaset nukkuvat kuitenkin rauhallisemmin kuin monesti aiemmssa pesinnöissä, jolloin emo on päättänyt yöpyä ulkona, kun pöntössä ei saa olla rauhassa hetkeäkään. Voi olla myös, että kylmä ilma on saanut emon pysymään pesässä pitämässä poikasia lämpimänä.

Videolla parhaita paloja päivältä.


Poikaset tuskin lähtevät pesästä vielä huomenna, mutta todennäköisesti lauantaina tai sunnuntaina.