LIVE!


Ei pesintää tällä hetkellä, stiimi ei ole päällä.

maanantai 29. tammikuuta 2024

Sinitiainen tammikuussa ja muita vieraita

Kamerapönttö ei saanut talviasukasta, mutta lintuja on silloin tällöin käynyt pitkin talvea. Porttilaskurin ansiosta jokainen lentoaukolla käynti havaitaan ja ulkokamera on asetettu tallentamaan kuva joka kerta, kun aukolla käy joku. Nämä kaikki kuvat ovat nähtävissä Kuva-arkistossa päivämäärän mukaisessa kansiossa. Ulkokameran kuvat ova alikansiossa motion_ulkokamera. Jos vuorokauden vaihtuessa kansioon ei ole tallentunut mitään, kansio poistetaan.

Tässä videona tämän päivänen sinitiaisen pönttötarkastus.

Muutamia muita kuvia tammikuulta.
Kuvissa näkyvä lämpötila on mitattu suoraan pöntöstä. Kamerat tuottavat sen verran lämpöä, että sisälämpötila aina on pari astetta ulkolämpötilaa korkeampi. Ulkolämpötilan mittaus tosin näyttää asteen tai pari todellista ulkolämpötilaa enemmän, ilmeisesti koska anturi on niin lähellä pönttöä ja talon ulkoseinää.

torstai 27. heinäkuuta 2023

Porttilaskuri ja lämpömittari

Pönttöön on asennettu laskuri, joka laskee jokaisen pöntössä käynnin. 

A counter has been installed in the birdhouse that counts every visit.


Tarkalleen ottaen laskuri laskee sekä pönttöön menon ja poistumisen, joten yhdestä käynnistä lukema kasvaa kahdella. Jos lintu vain käy aukolla ja liikkuu katkaisten valonsäteen käymättä pöntössä, yhdestä tällaisessa käynnistä laskurin lukema kasvaa myös yhdellä tai useammalla numeroilla.

Laskurinlla on tarkoitus selvittää, kuinka monta kertaa pesinnän aikana linnut käyvät pöntössä.

Laskurin päivälukema löytyy blogin oikeasta reunasta. Laskuria klikkaamalla löytyy laskurin tuottamat graafit.

The counter actually counts both entry and exit to the birdhouse, so the number increases by two for every visit. If a bird only visits the opening and moves, cutting off the light beam without entering the birdhouse, the number on the counter also increases by one or more digits for each such visit. The purpose of the counter is to find out how many times the birds visit the birdhouse during the breeding season. The daily reading of the counter can be found in the right margin of the blog. By clicking on the counter, you can find the graphs generated by the counter.Kuva-arkistosta lötyy viikko- ja kuukausigraafit käyntien lukumäärästä. Linkkilistassa on erikseen "Lämpötilat", joka tuo esiin viikon mittaisen graafin lämpötiloista pöntön sisä- ja ulkopuolella. Kaikki graafit myös arkistoituvat kuva-arkistoon.

The image archive contains weekly and monthly graphs of the number of visits. The link list has a separate "Lämpötilat" link, which displays a weekly graph of the temperatures inside and outside the birdhouse. All graphs are also archived in the image archive.

Laskuri teki ensimmäisen havainnon tänään aamulla, kun talitiainen kävi aukolla. Näin tuli todistetuksi, että laskuri toimii, ja ettei ulkoseinällä olevat laskurin anturit haittaa lintuja mitenkään. Antureista toinen lähettää valonsädettä ja toinen vastaanottaa sitä. Laskuri käyttää infrapunavaloa, jota lintu ei näe. 

The counter made its first observation this morning, when a titmouse visited the opening. This proved that the counter is working, and that the counter's sensors on the outside wall do not bother the birds in any way. One of the sensors sends a beam of light, and the other receives it. The counter uses infrared light, which the bird cannot see.


Laskurin lukema kasvoi tästä käynnistä kahdella. Laskuriin voi ohjelmoida viivettä niin, ettei se rekisteröi jo ikistä likahdusta, mutta tämä voidaan paremmin tehdä vasta kun lentoliikennettä on enemmän. Nyt laskuri on astettu siten, että se rekisteröi korkeintaan yhden käynnin sekunnissa.

The counter's reading increased by two from this visit. A delay can be programmed into the counter so that it does not register already existing dirt, but this is best done when there is more air traffic. Currently, the counter is set to register a maximum of one visit per second.

Tarkempi selostus lakurin asennuksesta ja toiminnasta löyty tästä.

sunnuntai 18. kesäkuuta 2023

Tiaispariskunta, ja sieppo taas eksyksissä - The pair of great tits and the flycatcher is lost again

Talitiaispariskunta kävi aamulla pöntössä. Kovasti näyttää pesäpaikan tarkastelulta, saa sitten nähdä, johtaako se mihinkään.

The pair of great tits visited the nesting box in the morning. It seems like a thorough inspection of the nesting site, but we'll have to wait and see if it leads to anything.


Naaraskirjosieppo jäi taas jumiin, mutta löysi (sattumalta) tien ulos kuitenkin jo kymmenessä minuutissa. Kumma juttu, vaikka liikehti aivan lentoaukon edessä, ei löytänyt sitä.

The female pied flycatcher got stuck again, but (by chance) managed to find her way out within ten minutes. Strange thing is, even though she was moving right in front of the flight hole, she couldn't locate it.


Videolla tiaisten käynti ja siepon sekoilu.

On the video, you can see the visit of the great tits and the confusion of the flycatcher.perjantai 16. kesäkuuta 2023

Kirjosieppo ansassa? - Pied Flycatcher trapped?

Kirjosieppo naaras kävi pöntössä aamulla. Se ei tarkastelisi tyhjiä pönttöjä, mikäli sillä olisi jo pesä jossain, eli tämä yksilö saattaa olla etsimässä pesäkoloa.

The female Pied Flycatcher visited the nest box in the morning. It wouldn't be inspecting empty nest boxes if it already had a nest somewhere, so this individual may be searching for a place to nest.


Se ei kuitenkaan löytänyt ulos pöntöstä, vaan jäi tunniksi satimeen. Se hyppäsi toistamiseen pöntön kattoon kameran viereen, missä myös valoikkunat ovat ja ilmeisesti kuvitteli pääsevänsä sieltä ulos, koska päivänvalo tulee sieltä sisään.Ennen töihin lähtöä kävin raottamassa etuseinän alinta lautaa, jotta se pääsisi ulos. 

Pöntössä käyneet tali-, sini- ja kuusitiaiset eivät ole tehneet samaa, vaan ovat löytäneet ulos ensiyrittämällä. Eivätkä pöntössä aiemmin käyneet kirjosiepot. Viime viikolla kirjosieppo koiras jäi samalla tavalla jumiin, mutta löysi kuitenkin lopulta ulos. 

Joskus kysytään, miten älykkäitä linnut ovat. Jotkut linnut, kuten varislinnut ja papukaijat, ovat hyvinkin äkykkäitä, mutta nämä pikkulinnut eivät ole. Ei nyt pitäisi olla vaikeaa löytää pöntöstä aukkoa, mistä on hetki sitten tullut sisään, mutta ilmeisesti vaisto sanovat, että "mene valoa kohti", eikä tuo muuta osannut tehdä. Jotenkin aiempien vuosien pesinnöistä muodostunut sellainen mielikuva, että tiaiset ovat älykkäämpiä kuin kirjosiepot, mutta se on vain mutua.

Vastaavan tilanteen estämiseksi pönttöön on nyt asennettu kirkas muovilevy kattokameran viereen, jotta sinne ei lintu pääse. Ehkä tämä autaa niitä tajuamaan, että sitä kautta ei todellakaan pääse ulos, vaan aukko on ihan siinä vieressä.

However, it didn't find a way out of the nest box and got trapped for an hour. It jumped again and again onto the roof of the box, next to the camera where the light windows are, apparently thinking it could escape from there because daylight was coming in through them.


Before leaving for work, I opened the bottom board of the front wall slightly so that it could get out.

The Great Tits, Blue Tits, and Coal Tits that have visited the nest box haven't done the same; they have found their way out on the first try. Even the Pied Flycatchers that have visited the box before haven't had this issue. Last week, a male Pied Flycatcher got stuck in the same way but eventually found its way out.

Sometimes people ask how intelligent birds are. Some birds, such as crows, ravens, and parrots, are quite intelligent, but these small birds are not. It shouldn't be difficult for them to find the opening in the nest box through which they entered just a moment ago, but apparently, their instincts tell them to "go towards the light," and that's all they know to do. Based on previous breeding seasons, I have formed the impression that tits are smarter than flycatchers, but it's just speculation.

To prevent a similar situation, a clear plastic plate has now been installed next to the camera on the roof, so the bird cannot access it. Hopefully, this will help them realize that they definitely can't exit through there, and the actual opening is right next to it.


perjantai 9. kesäkuuta 2023

Uteliaita riittää - Curious birds

 Pönttöä käyty tutkimassa tänäänkin. Kameraa on ennenkin käytetty pysähdyspaikkana, tänään kaksi kertaa talitiaisen ja kerran kirjosiepon toimesta.

The birdhouse has been explored again today. The camera has been used as a stopping point before, twice today by the great tit and once by the pied flycatcher.


torstai 8. kesäkuuta 2023

Talitiainen - Great Tit

Talitiainen kävi ainakin kolme kertaa ja näytti siltä, että kyseessä olisi ollut pariskunta. 

The titmouse visited at least three times and it looked like it was a couple.


Pesäpaikkaa saattavat tässä vaiheessa hakea ensimmäistä pesintää aloittelevat, tai todennäköisemmin sellaiset parit, joiden ensimmäinen yritys on epäonnistunut.

Kirjosieppokin kävi kerran aukolla, mutta ei mennyt sisälle.

The nest site may now be sought by first-timers, or more likely by pairs whose first attempt has failed.

A pied flycatcher also visited the opening once but did not go inside.keskiviikko 7. kesäkuuta 2023

Kirjosieppo kävi - European pied flycatcher

Sieppokoiras karoittaa tyhjiä pönttöjä. Naarasta ei ole näkynyt, mutta jos sellainen löytyy, tämä koiras varmaankin esittelee tämän pesäpaikan naaraalle.

A pied flycatcher visited the box. No female was seen, but if one is found, this male will probably present this nesting site to the female.