LIVE!


Pesintä alkanut, striimi käynnissä. Katkeilee toisinaan.

keskiviikko 29. toukokuuta 2024

Poikue on menehtynyt - The brood has died

Koko poikue on menehtynyt. Eilen illalla kaksi poikasta vielä liikkui, tänään ei enää yksikään.

Tämä on Pönttökameran 24. vuosi, eikä koskaan aiemmin ole sattunut mitään vastaavaa. On enemmän sääntö kuin poikkeus, että osa poikasista kuolee. Joskus on yhdeksän munan poikueesta päässyt lentokykyisiksi vain kaksi tai kolme, mutta koko poikue on kuollut vain kerran aiemmin ja se johtui siitä, että emo katosi heti kuoriutumisen jälkeen. Silloin poikaset kuolivat nälkään.

Harvemmin on myöskään kuollut useita poikasia saman päivän aikana. 

En keksi muuta syytä kuin joku tauti tai myrkky. Pesän pehmusteena on todennäköisesti koiran karvaa. Jos koiralla on ollut punkkipanta, tai se on saanut Stronghold tms. lloishäätökäsittelyn, näitä tehoaineita on voinut päätyä karvojen mukana pesään ja ne voivat olla myrkyllisiä poikasille, mutta eivät aikuisille linnuille.

Jostain lähiseudun pihalta on voinut pesämateriaalien mukana tulla torjunta-aineita, hyönteismyrkkyjä tms. 

Nämä toki pelkkää arviailua.

Tapaus on sen verran outo, että päätin lähettää koko poikueen Elintarvikevirastoon tukittavaksi. Näitä villieläinnäytteitä ottava mielellään vastaan tutkittavaksi, koska niiden avulla voidaan selvittää luonnon kokonaistilaa ja juuri tämän tyyppiset tapaukset voivat olla hyödyllisiä tutkimuskohteita. Jos ottavat asian tutkittavakseen, lähettävät aikanaan raportin, jossa tutkimustulokset kerrotaan. Jos saan luvan, julkaisen raportin täällä.

The entire brood has perished. Last night, two nestlings were still moving, but today, not a single one is alive.

This is the 24th year of my Nest Box Camera, and nothing like this has ever happened before. It is more the rule than the exception that some of the nestlings die. Sometimes, out of a brood of nine eggs, only two or three reach fledging, but an entire brood has only died once before, and that was because the mother disappeared immediately after hatching. In that case, the nestlings died of starvation.

It is also rare for several nestlings to die on the same day.

I can't think of any other reason than some disease or poison. The nest lining is likely made of dog hair. 

If the dog had a tick collar or received Stronghold or a similar parasitic treatment, these active substances might have ended up in the nest with the hair and could be toxic to the nestlings, but not to the adult birds.

Pesticides, insecticides, or similar substances might have come into the nest with the nesting materials from some nearby yard.

Of course, this is all just speculation.

The case is so unusual that I decided to send the entire brood to the Finnish Food Authority for examination. They are happy to accept wildlife samples for study, as these can help determine the overall state of nature, and cases like this can be useful research subjects. If they decide to investigate, they will eventually send a report detailing the research results. If I get permission, I will publish the report here.

tiistai 28. toukokuuta 2024

Pesintä epäonnistumassa - Nesting is failing

Eilen kaikki näytti vielä hyvältä ja normaalilta. Tänään poikasia alkoi menehtyä, illalla varmuudella enää kaksi oli elossa. Mitään näkyvää, selvää syytä ei ole. Niille tuotiin ruokaa, mutta eivät tahtoneet syödä, tai sitten tarjotut toukat olivat liian isoja tms. On iso riski sille, että kaksi elossa ollutta eivät selviä, huominen näyttää.

Yesterday everything still looked good and normal. Today the chicks started to die, and by evening only two were definitely still alive. There is no visible, clear reason. They were given food, but they didn't seem to want to eat, or perhaps the larvae offered were too big or something. There is a high risk that the two remaining ones won't survive; tomorrow will tell.

sunnuntai 26. toukokuuta 2024

Kuusi poikasta, yksi muna

Kaksi poikasta lisää kuoriutui tänään, yksi muna edelleen jäljellä. Jos se ei huomenna kuoriudu, se tuskin enää ehtii muiden poikasten kasvuvauhtiin mukaan.

Two more chicks hatched today, with one egg still remaining. If it doesn't hatch tomorrow, it likely won't be able to keep up with the growth pace of the other chicks.Emolinnuilla alkaa olla kiirettä ja lentoliikenne tulee lähipäivinä vain lisääntymään. Porttilaskuri näyttää nyt melko hyvin oikein kasvattamalla laskurin lukemaa jokaisesta tulosta ja poistumisesta yhdellä. Jos lintu jää aukolle koputtelemaan tai muuten vaan katselemaan maisemia, tulee yhdestä tulosta tai lähdöstä edelleen enemmän kuin yksi numero lisää laskuriin. Kovin paljon näitä ei nyt näytä kuitenkaan tapahtuvan, joten voimme luottaa laskurin lukemaan, kun siitä vähennetään n. 5%. Tänään illalla laskuri näytti 431, joten n. 400 kertaa on aukosta kuljettu. Koska yksi käynti lisää laskurin lukemaa kahdella, on ruokintakäyntejä ollut n. 200. 

The parent birds are starting to get busy, and air traffic will only increase in the coming days. The gate counter now shows a fairly accurate count, increasing by one for each entry and exit. If a bird stops at the opening to peck or just to enjoy the view, one entry or exit still adds more than one number to the counter. However, this doesn't seem to happen often, so we can trust the counter's reading after subtracting about 5%. This evening, the counter showed 431, so there have been approximately 400 passes through the opening. Since each visit increases the counter by two, there have been around 200 feeding visits.

lauantai 25. toukokuuta 2024

Neljä poikasta kuoriutui

Neljä poikasta kuoroitui päivän aikana. Ensimmäinen varhain aamuyöllä klo 3:44. Kirjosieppokin kävi monta kertaa häiritsemässä.

Four chicks hatched during the day. The first one early in the morning at 3:44 AM. Even the pied flycatcher came by several times to disturb them.


Päivän toisella videolla nähdään yhden poikasen kuoroituminen. Muut kuoriutuivat emon alla piilossa kameralta, mutta tämä yksi näkyy alusta loppuun.

In the second video of the day, we can see one chick hatching. The others hatched hidden under the mother, out of view of the camera, but this one is visible from start to finish.


Kolme munaa jäi vielä kuoriutumatta. Ne luultavasti kuoriutuvat huomenna.

Three eggs have yet to hatch. They will probably hatch tomorrow.

lauantai 18. toukokuuta 2024

Tintti suuttui oravalle

Tintti suuttui. Ulkomakerasta ei näkynyt mitään joten ilmeisesti orava kolisteli talon katolla ja se kuullosta uhkaavalta. Muuten haudonta jatkuu normaalisti.

The bird got angry. Nothing could be seen from the outside camera, so apparently a squirrel was making noise on the roof, which sounded threatening. Otherwise, the incubation continues as usual.keskiviikko 15. toukokuuta 2024

Kimalainen eiliseltä

Haudonta jatkuu normaalisti. Kamerakuvan yläreunaan lisätty haudontapäivälaskuri. Talitiainen hautoo 12-15 vuorokautta, joidenkin lähteiden mukaan 12-16 vuorokautta.

Eiliseltä löytyi vielä hauka video kimalaisesta, mikä sai emon pakenemaan pöntöstä.

The incubation continues as normal. An incubation day counter has been added to the top of the camera image. The great tit incubates for 12-15 days, according to some sources 12-16 days.

Yesterday, a funny video of a bumblebee was still found, which made the mother bird flee from the nest.Haudonta alkoi

Haudonta näyttää vihdoin viimein alkaneen, kuusi päivää muninnan lopettamisen jälkeen.

Incubation finally seems to have begun, six days after the end of egg-laying.