LIVE!


Ei pesintää tällä hetkellä, stiimi ei ole päällä.

torstai 27. heinäkuuta 2023

Porttilaskuri ja lämpömittari

Pönttöön on asennettu laskuri, joka laskee jokaisen pöntössä käynnin. 

A counter has been installed in the birdhouse that counts every visit.


Tarkalleen ottaen laskuri laskee sekä pönttöön menon ja poistumisen, joten yhdestä käynnistä lukema kasvaa kahdella. Jos lintu vain käy aukolla ja liikkuu katkaisten valonsäteen käymättä pöntössä, yhdestä tällaisessa käynnistä laskurin lukema kasvaa myös yhdellä tai useammalla numeroilla.

Laskurinlla on tarkoitus selvittää, kuinka monta kertaa pesinnän aikana linnut käyvät pöntössä.

Laskurin päivälukema löytyy blogin oikeasta reunasta. Laskuria klikkaamalla löytyy laskurin tuottamat graafit.

The counter actually counts both entry and exit to the birdhouse, so the number increases by two for every visit. If a bird only visits the opening and moves, cutting off the light beam without entering the birdhouse, the number on the counter also increases by one or more digits for each such visit. The purpose of the counter is to find out how many times the birds visit the birdhouse during the breeding season. The daily reading of the counter can be found in the right margin of the blog. By clicking on the counter, you can find the graphs generated by the counter.Kuva-arkistosta lötyy viikko- ja kuukausigraafit käyntien lukumäärästä. Linkkilistassa on erikseen "Lämpötilat", joka tuo esiin viikon mittaisen graafin lämpötiloista pöntön sisä- ja ulkopuolella. Kaikki graafit myös arkistoituvat kuva-arkistoon.

The image archive contains weekly and monthly graphs of the number of visits. The link list has a separate "Lämpötilat" link, which displays a weekly graph of the temperatures inside and outside the birdhouse. All graphs are also archived in the image archive.

Laskuri teki ensimmäisen havainnon tänään aamulla, kun talitiainen kävi aukolla. Näin tuli todistetuksi, että laskuri toimii, ja ettei ulkoseinällä olevat laskurin anturit haittaa lintuja mitenkään. Antureista toinen lähettää valonsädettä ja toinen vastaanottaa sitä. Laskuri käyttää infrapunavaloa, jota lintu ei näe. 

The counter made its first observation this morning, when a titmouse visited the opening. This proved that the counter is working, and that the counter's sensors on the outside wall do not bother the birds in any way. One of the sensors sends a beam of light, and the other receives it. The counter uses infrared light, which the bird cannot see.


Laskurin lukema kasvoi tästä käynnistä kahdella. Laskuriin voi ohjelmoida viivettä niin, ettei se rekisteröi jo ikistä likahdusta, mutta tämä voidaan paremmin tehdä vasta kun lentoliikennettä on enemmän. Nyt laskuri on astettu siten, että se rekisteröi korkeintaan yhden käynnin sekunnissa.

The counter's reading increased by two from this visit. A delay can be programmed into the counter so that it does not register already existing dirt, but this is best done when there is more air traffic. Currently, the counter is set to register a maximum of one visit per second.

Tarkempi selostus lakurin asennuksesta ja toiminnasta löyty tästä.

sunnuntai 18. kesäkuuta 2023

Tiaispariskunta, ja sieppo taas eksyksissä - The pair of great tits and the flycatcher is lost again

Talitiaispariskunta kävi aamulla pöntössä. Kovasti näyttää pesäpaikan tarkastelulta, saa sitten nähdä, johtaako se mihinkään.

The pair of great tits visited the nesting box in the morning. It seems like a thorough inspection of the nesting site, but we'll have to wait and see if it leads to anything.


Naaraskirjosieppo jäi taas jumiin, mutta löysi (sattumalta) tien ulos kuitenkin jo kymmenessä minuutissa. Kumma juttu, vaikka liikehti aivan lentoaukon edessä, ei löytänyt sitä.

The female pied flycatcher got stuck again, but (by chance) managed to find her way out within ten minutes. Strange thing is, even though she was moving right in front of the flight hole, she couldn't locate it.


Videolla tiaisten käynti ja siepon sekoilu.

On the video, you can see the visit of the great tits and the confusion of the flycatcher.perjantai 16. kesäkuuta 2023

Kirjosieppo ansassa? - Pied Flycatcher trapped?

Kirjosieppo naaras kävi pöntössä aamulla. Se ei tarkastelisi tyhjiä pönttöjä, mikäli sillä olisi jo pesä jossain, eli tämä yksilö saattaa olla etsimässä pesäkoloa.

The female Pied Flycatcher visited the nest box in the morning. It wouldn't be inspecting empty nest boxes if it already had a nest somewhere, so this individual may be searching for a place to nest.


Se ei kuitenkaan löytänyt ulos pöntöstä, vaan jäi tunniksi satimeen. Se hyppäsi toistamiseen pöntön kattoon kameran viereen, missä myös valoikkunat ovat ja ilmeisesti kuvitteli pääsevänsä sieltä ulos, koska päivänvalo tulee sieltä sisään.Ennen töihin lähtöä kävin raottamassa etuseinän alinta lautaa, jotta se pääsisi ulos. 

Pöntössä käyneet tali-, sini- ja kuusitiaiset eivät ole tehneet samaa, vaan ovat löytäneet ulos ensiyrittämällä. Eivätkä pöntössä aiemmin käyneet kirjosiepot. Viime viikolla kirjosieppo koiras jäi samalla tavalla jumiin, mutta löysi kuitenkin lopulta ulos. 

Joskus kysytään, miten älykkäitä linnut ovat. Jotkut linnut, kuten varislinnut ja papukaijat, ovat hyvinkin äkykkäitä, mutta nämä pikkulinnut eivät ole. Ei nyt pitäisi olla vaikeaa löytää pöntöstä aukkoa, mistä on hetki sitten tullut sisään, mutta ilmeisesti vaisto sanovat, että "mene valoa kohti", eikä tuo muuta osannut tehdä. Jotenkin aiempien vuosien pesinnöistä muodostunut sellainen mielikuva, että tiaiset ovat älykkäämpiä kuin kirjosiepot, mutta se on vain mutua.

Vastaavan tilanteen estämiseksi pönttöön on nyt asennettu kirkas muovilevy kattokameran viereen, jotta sinne ei lintu pääse. Ehkä tämä autaa niitä tajuamaan, että sitä kautta ei todellakaan pääse ulos, vaan aukko on ihan siinä vieressä.

However, it didn't find a way out of the nest box and got trapped for an hour. It jumped again and again onto the roof of the box, next to the camera where the light windows are, apparently thinking it could escape from there because daylight was coming in through them.


Before leaving for work, I opened the bottom board of the front wall slightly so that it could get out.

The Great Tits, Blue Tits, and Coal Tits that have visited the nest box haven't done the same; they have found their way out on the first try. Even the Pied Flycatchers that have visited the box before haven't had this issue. Last week, a male Pied Flycatcher got stuck in the same way but eventually found its way out.

Sometimes people ask how intelligent birds are. Some birds, such as crows, ravens, and parrots, are quite intelligent, but these small birds are not. It shouldn't be difficult for them to find the opening in the nest box through which they entered just a moment ago, but apparently, their instincts tell them to "go towards the light," and that's all they know to do. Based on previous breeding seasons, I have formed the impression that tits are smarter than flycatchers, but it's just speculation.

To prevent a similar situation, a clear plastic plate has now been installed next to the camera on the roof, so the bird cannot access it. Hopefully, this will help them realize that they definitely can't exit through there, and the actual opening is right next to it.


perjantai 9. kesäkuuta 2023

Uteliaita riittää - Curious birds

 Pönttöä käyty tutkimassa tänäänkin. Kameraa on ennenkin käytetty pysähdyspaikkana, tänään kaksi kertaa talitiaisen ja kerran kirjosiepon toimesta.

The birdhouse has been explored again today. The camera has been used as a stopping point before, twice today by the great tit and once by the pied flycatcher.


torstai 8. kesäkuuta 2023

Talitiainen - Great Tit

Talitiainen kävi ainakin kolme kertaa ja näytti siltä, että kyseessä olisi ollut pariskunta. 

The titmouse visited at least three times and it looked like it was a couple.


Pesäpaikkaa saattavat tässä vaiheessa hakea ensimmäistä pesintää aloittelevat, tai todennäköisemmin sellaiset parit, joiden ensimmäinen yritys on epäonnistunut.

Kirjosieppokin kävi kerran aukolla, mutta ei mennyt sisälle.

The nest site may now be sought by first-timers, or more likely by pairs whose first attempt has failed.

A pied flycatcher also visited the opening once but did not go inside.keskiviikko 7. kesäkuuta 2023

Kirjosieppo kävi - European pied flycatcher

Sieppokoiras karoittaa tyhjiä pönttöjä. Naarasta ei ole näkynyt, mutta jos sellainen löytyy, tämä koiras varmaankin esittelee tämän pesäpaikan naaraalle.

A pied flycatcher visited the box. No female was seen, but if one is found, this male will probably present this nesting site to the female.

tiistai 6. kesäkuuta 2023

Viimeiset kaksi poikasta lähtivät, pönttö puhdistettu - Last two chicks fledged, birdhouse cleaned

Viimeiset kaksi poikasta lähtivät tänään klo  7:55:31 ja 8:05:17. Pönttö on nyt tyhjä, puhdistettu ja odottaa uutta pesintää. Kesä on vasta alussa ja on aivan mahdollista, että kirjosieppo voisi vasta aloittaa pesinnän. Tiaisetkin voivat pesiä toistamiseen. 

Videolla poikasten lähdöt.

The last two chicks left today at 7:55:31 and 8:05:17. The box is now empty, cleaned, and waiting for another nesting. Summer is just beginning and it is quite possible that an European pied flycatcher could be just starting to nest. Tits could also nest for a second time. 

Here is a video of the chicks leaving.

Tässä näkyy ampiainen, jota emo oli tuomassa poikaselle, joka olikin jo lähtenyt. En ole tiennyt, että talitiaiset voivat syödä ampiaisia. Niitä on on tuotu poikasten ruoaksi ennenkin.

Here you can see a wasp that the mom was bringing to the chick, which had already left. I didn't know that Great Tit can eat wasps.


Pönttö aukeaa kätevästi etupuolelta, eikä sitä tarvitse irrottaa seinästä huoltoa varten.

The box opens conveniently from the front and does not need to be removed from the wall for maintenance.


Pesä on karun näköinen; kaksi kuollutta poikasta päällä, niiden alla oli vielä yksi. Ensimmäisenä kuollutta ei löytynyt. 

The nest is ugly; two dead chicks on top, with another one underneath. The first one to die was not found.


Pesän ja pohjan välissä oli jotain toukkia.

There were some larvae between the nest and the bottom.


Tikan pesäkin löytyi. Se on ihan näköetäisyyden päässä kamerapöntöstä, aidan takana metsän puolelle, lahossa koivussa. Matkaa n. 40 metriä. Poikaset paljastaa huudollaan sen pitkän matkan päähän, nyt se kuului hyvin pihalle saakka.

Kiitos kaikille katsojille, ehkä päätään vielä seuraamaan toista pesintää. Ensi kesäksi on suunnitteilla porttilaskuri lentoaukolle, jolka automaattisesti laskee kaikki pöptössä käynnit. 

The woodpecker's nest was found. It's just within sight of the camera box, behind the fence in the woods, in a decaying birch tree. It's about 40 meters away. The chicks reveal it with their voice, it could be heard well into the yard.

Thank you to all who watched, maybe we will have another nesting soon, maybe not until next summer. Next summer we will have a gate counter in the box, which will automatically count all visits of birds.

Yhteenveto pesinnästä:
 • 09.04.2023 - pesänrakennus alkoi
 • 24.04.2023 - ensimmäinen muna
 • 30.04.2023 - seitsemän munaa
 • 01.05.2023 - haudonta alkaa
 • 15.05.2023 - viisi poikasta kuoriutui
 • 16.05.2023 - viimeiset kaksi poikasta kuoriutuivat
 • 03.06.2023 - kaksi poikasta menehtyy (yksi menehtynyt jo aiemmin)
 • 04.06.2023 - yksi poikanen menehtyy
 • 05.06.2023 - yksi poikanen lähti pesästä
 • 06.06.2023 - kaksi poikastä lähti pesästä, pesintä päättynyt
Kesto:
 • Pesintä kesti 58 päivää
 • Haudonta kesti 14 päivää
 • Pesäpoikasaika 22 päivää

Summary of nesting:
 • 09.04.2023 - nest building started
 • 24.04.2023 - first egg
 • 30.04.2023 - seven eggs
 • 01.05.2023 - incubating begins
 • 15.05.2023 - five chicks hatched
 • 16.05.2023 - last two chicks hatched
 • 03.06.2023 - two chicks die (one died earlier)
 • 04.06.2023 - one chick dies
 • 05.06.2023 - one chick left the nest
 • 06.06.2023 - two chicks fledged, nesting completed
Duration:
 • Nesting lasted 58 days
 • Incubation lasted 14 days
 • Hatching time 22 days