LIVE!


Pesintä alkanut, striimi käynnissä. Katkeilee toisinaan.

torstai 27. heinäkuuta 2023

Porttilaskuri ja lämpömittari

Pönttöön on asennettu laskuri, joka laskee jokaisen pöntössä käynnin. 

A counter has been installed in the birdhouse that counts every visit.


Tarkalleen ottaen laskuri laskee sekä pönttöön menon ja poistumisen, joten yhdestä käynnistä lukema kasvaa kahdella. Jos lintu vain käy aukolla ja liikkuu katkaisten valonsäteen käymättä pöntössä, yhdestä tällaisessa käynnistä laskurin lukema kasvaa myös yhdellä tai useammalla numeroilla.

Laskurinlla on tarkoitus selvittää, kuinka monta kertaa pesinnän aikana linnut käyvät pöntössä.

Laskurin päivälukema löytyy blogin oikeasta reunasta. Laskuria klikkaamalla löytyy laskurin tuottamat graafit.

The counter actually counts both entry and exit to the birdhouse, so the number increases by two for every visit. If a bird only visits the opening and moves, cutting off the light beam without entering the birdhouse, the number on the counter also increases by one or more digits for each such visit. The purpose of the counter is to find out how many times the birds visit the birdhouse during the breeding season. The daily reading of the counter can be found in the right margin of the blog. By clicking on the counter, you can find the graphs generated by the counter.Kuva-arkistosta lötyy viikko- ja kuukausigraafit käyntien lukumäärästä. Linkkilistassa on erikseen "Lämpötilat", joka tuo esiin viikon mittaisen graafin lämpötiloista pöntön sisä- ja ulkopuolella. Kaikki graafit myös arkistoituvat kuva-arkistoon.

The image archive contains weekly and monthly graphs of the number of visits. The link list has a separate "Lämpötilat" link, which displays a weekly graph of the temperatures inside and outside the birdhouse. All graphs are also archived in the image archive.

Laskuri teki ensimmäisen havainnon tänään aamulla, kun talitiainen kävi aukolla. Näin tuli todistetuksi, että laskuri toimii, ja ettei ulkoseinällä olevat laskurin anturit haittaa lintuja mitenkään. Antureista toinen lähettää valonsädettä ja toinen vastaanottaa sitä. Laskuri käyttää infrapunavaloa, jota lintu ei näe. 

The counter made its first observation this morning, when a titmouse visited the opening. This proved that the counter is working, and that the counter's sensors on the outside wall do not bother the birds in any way. One of the sensors sends a beam of light, and the other receives it. The counter uses infrared light, which the bird cannot see.


Laskurin lukema kasvoi tästä käynnistä kahdella. Laskuriin voi ohjelmoida viivettä niin, ettei se rekisteröi jo ikistä likahdusta, mutta tämä voidaan paremmin tehdä vasta kun lentoliikennettä on enemmän. Nyt laskuri on astettu siten, että se rekisteröi korkeintaan yhden käynnin sekunnissa.

The counter's reading increased by two from this visit. A delay can be programmed into the counter so that it does not register already existing dirt, but this is best done when there is more air traffic. Currently, the counter is set to register a maximum of one visit per second.

Tarkempi selostus lakurin asennuksesta ja toiminnasta löyty tästä.

Ei kommentteja: