LIVE!


Pesintä alkanut, striimi käynnissä. Katkeilee toisinaan.

tiistai 6. kesäkuuta 2023

Viimeiset kaksi poikasta lähtivät, pönttö puhdistettu - Last two chicks fledged, birdhouse cleaned

Viimeiset kaksi poikasta lähtivät tänään klo  7:55:31 ja 8:05:17. Pönttö on nyt tyhjä, puhdistettu ja odottaa uutta pesintää. Kesä on vasta alussa ja on aivan mahdollista, että kirjosieppo voisi vasta aloittaa pesinnän. Tiaisetkin voivat pesiä toistamiseen. 

Videolla poikasten lähdöt.

The last two chicks left today at 7:55:31 and 8:05:17. The box is now empty, cleaned, and waiting for another nesting. Summer is just beginning and it is quite possible that an European pied flycatcher could be just starting to nest. Tits could also nest for a second time. 

Here is a video of the chicks leaving.

Tässä näkyy ampiainen, jota emo oli tuomassa poikaselle, joka olikin jo lähtenyt. En ole tiennyt, että talitiaiset voivat syödä ampiaisia. Niitä on on tuotu poikasten ruoaksi ennenkin.

Here you can see a wasp that the mom was bringing to the chick, which had already left. I didn't know that Great Tit can eat wasps.


Pönttö aukeaa kätevästi etupuolelta, eikä sitä tarvitse irrottaa seinästä huoltoa varten.

The box opens conveniently from the front and does not need to be removed from the wall for maintenance.


Pesä on karun näköinen; kaksi kuollutta poikasta päällä, niiden alla oli vielä yksi. Ensimmäisenä kuollutta ei löytynyt. 

The nest is ugly; two dead chicks on top, with another one underneath. The first one to die was not found.


Pesän ja pohjan välissä oli jotain toukkia.

There were some larvae between the nest and the bottom.


Tikan pesäkin löytyi. Se on ihan näköetäisyyden päässä kamerapöntöstä, aidan takana metsän puolelle, lahossa koivussa. Matkaa n. 40 metriä. Poikaset paljastaa huudollaan sen pitkän matkan päähän, nyt se kuului hyvin pihalle saakka.

Kiitos kaikille katsojille, ehkä päätään vielä seuraamaan toista pesintää. Ensi kesäksi on suunnitteilla porttilaskuri lentoaukolle, jolka automaattisesti laskee kaikki pöptössä käynnit. 

The woodpecker's nest was found. It's just within sight of the camera box, behind the fence in the woods, in a decaying birch tree. It's about 40 meters away. The chicks reveal it with their voice, it could be heard well into the yard.

Thank you to all who watched, maybe we will have another nesting soon, maybe not until next summer. Next summer we will have a gate counter in the box, which will automatically count all visits of birds.

Yhteenveto pesinnästä:
 • 09.04.2023 - pesänrakennus alkoi
 • 24.04.2023 - ensimmäinen muna
 • 30.04.2023 - seitsemän munaa
 • 01.05.2023 - haudonta alkaa
 • 15.05.2023 - viisi poikasta kuoriutui
 • 16.05.2023 - viimeiset kaksi poikasta kuoriutuivat
 • 03.06.2023 - kaksi poikasta menehtyy (yksi menehtynyt jo aiemmin)
 • 04.06.2023 - yksi poikanen menehtyy
 • 05.06.2023 - yksi poikanen lähti pesästä
 • 06.06.2023 - kaksi poikastä lähti pesästä, pesintä päättynyt
Kesto:
 • Pesintä kesti 58 päivää
 • Haudonta kesti 14 päivää
 • Pesäpoikasaika 22 päivää

Summary of nesting:
 • 09.04.2023 - nest building started
 • 24.04.2023 - first egg
 • 30.04.2023 - seven eggs
 • 01.05.2023 - incubating begins
 • 15.05.2023 - five chicks hatched
 • 16.05.2023 - last two chicks hatched
 • 03.06.2023 - two chicks die (one died earlier)
 • 04.06.2023 - one chick dies
 • 05.06.2023 - one chick left the nest
 • 06.06.2023 - two chicks fledged, nesting completed
Duration:
 • Nesting lasted 58 days
 • Incubation lasted 14 days
 • Hatching time 22 days

Ei kommentteja: